यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको, राई संस्कृति र परम्पराको विकास गर्नु  र परेकालाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु हो।